Unser derzeitiges Programm:


Ji köönt uns ook anhüern!

Dat gift een Barg vun gode Theoterspelen för een Familienfier, een Geburtsdag,

för un Hochtiedsfier un för annere Festen un Fiern. Sowat as lütte, korte Theoterstücken,

speelt vun de

"Barmstedter Speeldeel"

Wokeen weten will, woans sowat utsüht, röppt eenfach an bi:

Jens Büttner, Tel. 04123-5418